Utsjöskepparintyg.com är en del av sjoskolan.se

Utsjöskepparintyg
Utsjöskepparintyg

Utsjöskepparintyg

För dig med långseglarplaner – Utsjöskepparintyget

Utsjöskepparintyg är utbildningen för dig med riktiga långseglarplaner. När du är klar med Förarintyg samt Kustskepparintyg så är nästa steg Utsjöskepparen. Utbildningen har fokus på lära om farvatten med tidvatten och strömmar, samt vad som är viktigt att tänka på innan du kastar loss vad gäller väder, strömmar, tidvatten, säkerhet, utrustning samt dokument.

Utsjöskeppare utbildningen är rent teoretisk men du får realistiska räkneexempel under lektionerna att ta ställning till. I farvatten med tidvatten är det viktigt att klargöra tidvatten och strömmars påverkan längs din planerade rutt. Är det praktiskt möjligt att lämna din marina när du tänkt, finns det vatten under kölen, finns det farliga strömmar att undvika? Och kan du angöra din destination vid planerad ankomst tid. Detta är några av de saker som skiljer Sveriges farvatten med t.ex. de kuster som har Nordsjön utanför de yttersta skären. I flera av dessa länder finns det farleder som endast är farbara under några timmar när det är högvatten, däremellan finns det inget vatten att navigera på.

Utsjöskepparintyg Stockholm

Utsjöskepparintyget innefattar planering för långfärd, båt och utrustning, tidvatten och tidvattenströmmar, navigering och nautiska hjälpmedel, kommunikation, väderprognoser, dokument och formaliteter, säkerhet och sjömanskap, hälsa och sjukvård. Du får t.ex. lära dig att slå och hitta information i de tjocka nautiska uppslagsverken kallade ”Nautical Almanac”. Där finns en aldrig sinande ström av information om alla ovan ämnen, och man köper dem områdesvis. Från Sverige är det vanligast att börja med boken som sträcker sig från Skagen till Gibraltar, där inkluderas även alla hamnar runt England.

Idag finns det mycket teknik att ta hjälp av för att ta fram data om tidvatten och strömmar, men det är viktigt att få en grundförståelse över fenomenet tidvatten innan man kastar sig över tekniken. Det är viktigt att förstå att angivet djup i sjökorten, samt de elektroniska sjökorten, inte är det faktiska djup som råder. Det kan variera flera meter. En viktig detalj även när din båt ligger förtöjd, så att båten inte hänger i förtöjningarna eller blir strandsatt över natten. Andra hamnar har slussar som stänger under lågvatten, under vilken tid man varken kommer in eller ut ur hamnen.

Utsjöskepparintyg Stockholm

Du får också nyttig information om bra säkerhetsutrustning att ha ombord, teknisk som fysisk. Utbudet kan jämföras med en djungel, så under kursen får du tips och råd vad att tänka på. Man kan inte köpa utrustning som förebygger allt tänkbart, men man kan få bra hjälp om olyckan är framme.

Sedan är det även viktigt att ha koll på sina egna samt båtens olika dokument. I Sverige är det väldigt få regler att förhålla sig till när vi använder våra privata båtar på vår fritid i svenska farvatten. Medan det utomlands brukar vara lite striktare. Ta en sådan enkel sak som att man inte är välkommen in i marinan om man inte först ropat upp hamnkapten på VHF’n. I Medelhavet blir man ofta hänvisad till en ankomstbrygga där man måste passera hamnkontoret och visa upp alla dokument innan man blir tilldelad sin nattplats. Har du inte alla dokumenten på plats kan du bli liggandes ett tag. Läs mer om VHF-certifikatet här.

Utsjöskepparintyg Stockholm

Utsjöskepparintyget är en mycket rolig kurs att deltaga på, det blir ofta djupa diskussioner om planer, förberedelser och erfarenheter. Där man får många nya spännande kontakter och idéer.
Ta en Utsjöskeppare och förverkliga dina drömmar!

Utsjöskepparintyg.com är en del av sjoskolan.se

Kursinnehåll:

 • Planering av långfärd
  Vikten av planering, vilka sjökort och pilotböcker är lämpliga, rutiner, mathållning, vaktscheman ombord, ledarskap och kompetent besättning.
 • Båt och utrustning
  Olika båttypers egenskaper, utrustning och underhåll.
 • Tidvatten och tidvattenströmmar
  Tidvattentabeller, strömkartor, beräkna tider och höjder i både standard- och sekundärhamnar, beräkna tid mellan hög- och lågvatten, orsaker till tidvatten och starka strömmar, effekter vid stark vind och tidvatten.
 • Navigering och nautiska hjälpmedel
  Olika sjökort och sjökortsbeteckningar, angöring av kust och insegling i hamnar, elektroniska hjälpmedel, kurssättning och strömsättning.
 • Kommunikation
  Kännedom om olika moderna kommunikations utrustningar.
 • Väderprognoser
  Prognoser, områden, helhetsbild, GRIB-filer, skillnad mellan auto- och meteorologproducerade prognoser.
 • Dokument och formaliteter
  Nödvändiga skeppshandlingar, tullbestämmelser, in- och utklarering.
 • Säkerhet och sjömanskap
  Åtgärder inför hårt väder, förtöjning- och ankringsprinciper, hur larma sjöräddning utomlands, EPIRB och PLB.
 • Hälsa och sjukvård
  Skeppsapotek, sjösjuka, brännskador, klämskador, benbrott.
 •  

Länkar till andra sidor